Metody statystyczne w biologii

Prowadzący: Joanna Szyda, Barbara Kosińska-Selbi, Michalina Jakimowicz

UWAGA: Egzamin 09.02.2021; egzamin ustny, kolejność wg listy

Wykłady:

Ćwiczenia:

WYNIKI KOLOKWIUM NR 1

Materiały dodatkowe:

tablice statystyczne

przedziały ufności dla średniej

testy t-studenta

titanic.csv

wagi.csv

PizzaData.txt

hemoglobina.csv

skrypt wprowadzający do R\Rstudio