Podstawy statystycznego modelowania danych

Prowadzący: dr hab. Tomasz Suchocki

Wykłady:

Ćwiczenia:

Pliki do ćwiczeń:

Wyniki:

Poprawa kolokwium odbędzie się 17.06 podczas zajęć. Osoby które niebyły obecne na kolokwium będą mogły je napisać w tym dniu, po okazaniu usprawiedliwienia.

  • Wyniki kolokwium