Seminarium bioinformatyczne

Prowadzący: Tomasz Suchocki, Magda Mielczarek

Seminaria:

Pełny kurs: Course material at Harvard University

Czasopisma do prezentacji posterowych:

  • Briefings in Bioinformatics
  • Current Bioinformatics
  • Bioinformatics
  • Journal of Bioinformatics and Computational Biology
  • BMC Bioinformatics
  • BMC Genomics
  • BMC Medical Genomics
  • PLoS Computational Biology
  • Nucleic Acids Research
  • Genome Biology

Proszę wybrać artykuły związane z tematyką kursu i nie starsze niż 5 lat.