SKN Bioinformatyków

logo SKN

Działalność SKN Bioinformatyków skupia się wokół analizy danych pochodzących z mikromacierzy oraz z sekwencjonowania następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing; NGS). Głównym obiektem badań są polimorfizmy genetyczne różnego typu (np. SNP – polimorfizmy pojedynczego nukleotydu, InDel – insercje/delecje czy CNV- polimorfizmy liczby kopii) w całych genomach zwierząt. Studenci wykorzystują narzędzia bioinformatyczne umożliwiające przetwarzanie danych biologicznych jak i ich analizę. Dotychczasowe projekty dotyczyły:

 • identyfikacji genów kandydujących oraz mutacji mających wpływ na odpowiedź immunologiczną u Gallus gallus

 • złożoności sekwencji nukleotydowej w miejscu powstawania polimorfizmów zmienności liczby kopii

 • konstrukcji genomów referencyjnych charakterystycznych dla konkretnych ras Bos taurus.

SKN Bioinformatyków nastawione jest głównie na publikowanie badań w czasopismach naukowych z Impact Factor (IF) oraz na propagowanie wyników projektów na konferencjach międzynarodowych krajowych i zagranicznych.

Skład Zarządu:

 • Przewodniczący – Bartosz Czech (: bwczech@wp.pl)

 • Skarbnik – Anna Mucha

 • Sekretarz – Patrycja Rajewska

Kontakt ✉:skn.bioinf@upwr.edu.pl

Opiekun SKN – dr Magda Mielczarek; ✉:magda.mielczarek@upwr.edu.pl

Katedra Genetyki, Kożuchowska 7, 51-631 Wrocław.

 

AKTUALNOŚCI:

———————————————————————————————————————————-

2018-02-22

Streszczenie na sejmik gotowe 🙂

———————————————————————————————————————————-

2018-02-18

Artykuł nauowy “Identification and annotation of breed-specific SNPs in Bos taurus genomes’  został wysłany do publikacji. 🐄 🐄 🐄

———————————————————————————————————————————-

2018-01-09

Plan pracy na 2018 rok:

 1. Wystąpienie na sejmiku UP WROC. Prezentowanie badania: „Construction of Bos taurus breed specific reference genomes”. Badania stanowią rozszerzenie projektu realizowanego w roku 2017. Poprzednio, wstępne badania opierały się na analizie jednego chromosomu (BTA1) u 38 osobników rasy Brown Swiss. W tym roku badania zostały rozszerzone o pełne genomy 900 osobników należących do 7 ras bydła (Fleckvieh, Simmental, Limousine, Angus, Hereford, Jersey, Brown Swiss).
 2. Publikacja artykułu naukowego „Breed specific reference genomes for Bos taurus”.
 3. Aplikowanie o stypendium EAAP oraz udział w konferencji naukowej 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science.
 4. Współpraca z CKU UPWr. Współpraca pomiędzy SKN a Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr w zakresie  popularyzacji wiedzy przyrodniczej w ramach oferty edukacyjnej „Młody Przyrodnik”. Prowadzenie warsztatów dotyczących konstrukcji drzew filogenetycznych.
 5. Uczestnictwo w warsztatach dotyczących analizy RNA-seq.
 6. Projekt dotyczący wpływu sekwencji niekodujących na poziom ekspresji genów.

———————————————————————————————————————————-

2017-12-27

Update –> nowy, oficjalny adres e-mail: skn.bioinf@upwr.edu.pl

———————————————————————————————————————————-

2017-12-15

Mamy nowe logo 🙂

www.upwr.edu.pl/studenci/15126/skn_bioinformatykow.html

———————————————————————————————————————————-

2017-12-01

Artykuł naukowy pt. “Construction of Bos taurus breed specific reference genomes” w przygotowaniu!

———————————————————————————————————————————-

2017-11-22

A gdyby tak zająć się analizą danych RNA?  💻                                    –> www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/?term=RNA-seq

———————————————————————————————————————————-

2017-10-23

Nowy zarząd wybrany!

———————————————————————————————————————————-

2017-09-20

Bartosz Czech wygłosił prezentację pt. “Construction of Bos taurus breed specific reference genomes for Fleckvieh, Simmental, Guernsey and Brown Swiss” na konferencji międzynarodowej “Vortragstagung der DGfZ und GfT”. Konferencja odbyła się w dniach 20-21.09.2017 na Uniwersytecie  Hohenheim w Niemczech. Link do konferencji:  http://www.dgfz-bonn.de/jahrestagung/jahrestagung-2017.html#regform

bc

———————————————————————————————————————————-

2017-05-27

XXII Międzynarodowa konferencja SKN – prezentacja wyników wstępnych badań nad genomem referencyjnym specyficznym dla rasy Brown Swiss. Program konferencji: programme

SKN_sejmik_foto

———————————————————————————————————————————-

2017-04-20

Streszczenie na sejmik gotowe –> abstract