SKN Bioinformatyków

Członkowie Pracowni Biostatystyki zapraszają wszystkich zainteresowanych bioinformatyką i biostatystyką do przystąpienia do Studenckiego Koła Naukowego Bioinformatyków. W ramach koła, studenci indywidualnie realizują projekty związane głównie z analizą danych pochodzących z mikromacierzy lub z sekwencjonowania nowej generacji (NGS, Next Generation Sequencing).  Zwyczajowo, produktem finalnym każdego projektu jest prezentacja badań na konferencji i/lub publikacja naukowa.

 

dr Magda Mielczarek

✉️: magda.mielczarek@upwr.edu.pl