SKN Bioinformatyków

logo SKN

Działalność SKN Bioinformatyków skupia się wokół analizy danych pochodzących z mikromacierzy oraz z sekwencjonowania następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing; NGS). Głównym obiektem badań są polimorfizmy genetyczne różnego typu (np. SNP – polimorfizmy pojedynczego nukleotydu, InDel – insercje/delecje czy CNV- polimorfizmy liczby kopii) w całych genomach zwierząt. Studenci wykorzystują narzędzia bioinformatyczne umożliwiające przetwarzanie danych biologicznych jak i ich analizę. Dotychczasowe projekty dotyczyły:

  • identyfikacji genów kandydujących oraz mutacji mających wpływ na odpowiedź immunologiczną u Gallus gallus

  • złożoności sekwencji nukleotydowej w miejscu powstawania polimorfizmów zmienności liczby kopii

  • konstrukcji genomów referencyjnych charakterystycznych dla konkretnych ras Bos taurus.

SKN Bioinformatyków nastawione jest głównie na publikowanie badań w czasopismach naukowych z Impact Factor (IF) oraz na propagowanie wyników projektów na konferencjach międzynarodowych krajowych i zagranicznych.

Skład Zarządu:

  • Przewodniczący – Bartosz Czech

  • Skarbnik – Anna Mucha

  • Sekretarz – Patrycja Rajewska

Kontakt ✉️: bwczech@wp.pl

Opiekun SKN – dr Magda Mielczarek; ✉️:magda.mielczarek@upwr.edu.pl

Katedra Genetyki, Kożuchowska 7, 51-631 Wrocław.

 

AKTUALNOŚCI:

———————————————————————————————————————————-

2017-12-15

Mamy nowe logo 🙂

www.upwr.edu.pl/studenci/15126/skn_bioinformatykow.html

———————————————————————————————————————————-

2017-12-01

Artykuł naukowy pt. “Construction of Bos taurus breed specific reference genomes” w przygotowaniu!

———————————————————————————————————————————-

2017-11-22

A gdyby tak zająć się analizą danych RNA?  💻                                    –> www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/?term=RNA-seq

———————————————————————————————————————————-

2017-10-23

Nowy zarząd wybrany!

———————————————————————————————————————————-

2017-09-20

Bartosz Czech wygłosił prezentację pt. “Construction of Bos taurus breed specific reference genomes for Fleckvieh, Simmental, Guernsey and Brown Swiss” na konferencji międzynarodowej “Vortragstagung der DGfZ und GfT”. Konferencja odbyła się w dniach 20-21.09.2017 na Uniwersytecie  Hohenheim w Niemczech. Link do konferencji:  http://www.dgfz-bonn.de/jahrestagung/jahrestagung-2017.html#regform

bc

———————————————————————————————————————————-

2017-05-27

XXII Międzynarodowa konferencja SKN – prezentacja wyników wstępnych badań nad genomem referencyjnym specyficznym dla rasy Brown Swiss. Program konferencji: programme

SKN_sejmik_foto

———————————————————————————————————————————-

2017-04-20

Streszczenie na sejmik gotowe –> abstract