Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa

Prowadzący wykład: Magdalena Frąszczak
Prowadzący ćwiczenia: Michalina Jakimowicz, Małgorzata Wnętrzak, Kamil Dyba

Wykłady:

  • Wykład 1

Ćwiczenia:

  • Lista 1

Materiały dodatkowe: