Magdalena Frąszczak

Contact:

e-mail:  magdalena.fraszczak(at)upwr.edu.pl

Education:

 • 2005-2010  Ph.D study, Uniweristy of Wrocław, Faculty of Mathematics
  Ph.D. Thesis: The quantile function and invariant stochastic orders and their applications to statistical inference
 • 2000-2005  M.Sc study, Uniweristy of Wrocław, Faculty of Mathematics
  M.Sc. Thesis: Influence of reliability theory to other branches mathematics and statistics

Research interest:
Applications of mathematical statistics, biostatistics, classes of lifetime distributions

Publications:

Teaching (2017-2018)

 • Testowanie hipotez
 • Statystyka Zaawansowana
 • Statystyka matematyczna
 • Estymacja parametrów
 • Metody statystyczne w biologii
 • Analiza danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji
 • Statistical methods in biology

Konsultacje:

 •  po wcześniejszym uzgodnieniu mail-owym