Studia doktoranckie

Od września 2014 istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Katedrze Genetyki w Pracowni Biostatystyki.