Artykuły naukowe studentów z SKN

Opublikowane:

 1. P. Sztromwasser P, D. Skrzypczak, A. Michalak, W. Fendler. Remus: A Web Application for Prioritization of Regulatory Regions and Variants in Monogenic Diseases. Frontiers in Genetics 2021;12:638960. IF(2019)=3.258.
 2. K. Kotlarz, M. Mielczarek, T. Suchocki, B. Czech, B. Guldbrandtsen, J. Szyda. The application of deep learning for the classification of correct and incorrect SNP genotypes from whole genome DNA sequencing pipelines. Journal of Applied Genetics, 2020.
 3. K. Kotlarz, J. Szyda, A. Żarnecki. Analiza trendu genetycznego wybranych populacji bydła Holsztyńsko-Fryzyjskiego w latach 1995-2013. Wiadomości Zootechniczne, 2020.
 4. P. Barski, M. Mielczarek, M. Frąszczak, J. Szyda. Assessing DNA sequence features underlying copy number variants. ASP Zootechnica, 2019.
 5. B. Czech, Frąszczak M, Mielczarek M, Szyda J.
  Identification and annotation of breed-specific single nucleotide polymorphisms in Bos taurus genomesPLoS ONE. 2018;13(6):e0198419.
 6. Siwek, A. Slawinska, M. Rydzanicz, J. Wesoly, M. Fraszczak, T. Suchocki, J. Skiba, K. Skiba, J. Szyda. Identification of candidate genes and mutations in QTL regions for immune responses in chicken. Animal Genetics, 46(3), pp. 247-254, IF(2016)= 1.815

W przygotowaniu:

 1. M. Kołomański, J. Szyda, M. Frąszczak, M. Mielczarek. DNA sequence features underlying large-scale duplications and deletions in human
 2. B. Hofman,  J. Szyda, M. Mielczarek. LncRNA in Polish Landrace pigs.
 3. Mielczarek, M. Frąszczak, A. Zielak-Steciwko, B. Nowak, B. Hofman, J. Pierścińska, J. SzydaImpact of Copy Number Variation on gene expression.