Nagrody

  1. II miejsce w sesji referatowej sekcji Biologii i Hodowli Zwierząt – B. Czech. The construction of Bos taurus breed specific reference genomes. iędzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2018, Polska
  2. Stypendium EAAP – B. Czech. The construction of Bos taurus breed specific reference genomes. EAAP 2018, Chorwacja
  3. I miejsce w sesji referatowej sekcji Biologii i Hodowli Zwierząt – K. SkibaJ. Skiba. Analiza SNP w odniesieniu do odpowiedzi odpornościowej u kur krzyżówki ras Green-Legged Partidgelike i White Leghorn. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2014, Polska