Konferencje SKN

  1. B. Czech, M. Zając, D. Wasyl, M. Mielczarek, P. Sztromwasser. Optymalizacja składania genomów de novo w oparciu o dane pochodzące z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2019, Polska.
  2. B. Czech, M. Mielczarek, M. Frąszczak, J. Szyda. The construction of Bos taurus breed specific reference genomes. EAAP 2018, Chorwacja (nagroda EAAP 2018 !!!)
  3. B. Czech, E. Dobkowski, M. Mielczarek, M. Frąszczak, J. Szyda. The construction of Bos taurus breed specific reference genomes for Fleckvieh, Simmental, Guernsey and Brown Swiss. Jahrestagung/Vortragstagung der DGfZ und GfT 2017, Niemcy.
  4. B. Czech, E. Dobkowski, P. Barski, M. Odziemczyk. Opracowanie genomu referencyjnego specificzego dla rasy Brown Swiss. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2017, Polska.
  5. K. Żełobowska, K. Winiecka. Analiza SNP na chromosomie 16 bydła domowego rasy Brown Swiss w oparciu o dane NGS. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2015, Polska.
  6. K. Skiba, J. Skiba. Analiza SNP w odniesieniu do odpowiedzi odpornościowej u kur krzyżówki ras Green-Legged Partidgelike i White Leghorn. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2014, Polska