Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych

Prowadzący: Tomasz Suchocki
Prowadzący ćwiczenia: Michalina Jakimowicz

Wykłady:

  • Wykład nr 1 – organizacyjny
  • Wykład nr 2 – piszemy programy dla współczynników korelacji
  • Wykład nr 3 – piszemy programy dla testów t-studenta
  • Wykład nr 4 – piszemy program dla analizy regresji liniowej i ANOVY
  • Wykład nr 6
  • Wykład nr 7