Seminarium magisterskie

Prowadzący: Joanna Szyda, Magda Mielczarek

Seminaria:

  1. Seminarium 1 – Seminarium organizacyjne
  2. Seminarium 2 – M. Grudziński -> R.V. Guimera & J. Majewska -> J. Zabielska
  3. Seminarium 3 – D. Michalczak-> F. Mueller & D. Biegacz -> J. Keller
  4. Seminarium 4 – Ł. Pruss-> M. Nowicka & P. Kopterska -> A. Jankowski
  5. Seminarium 5 – J. Kuźnik-> M. Jąkalski & A. Satyr-> M. Rybiński
  6. Seminarium 6
  7. Seminarium 7 – prezentacja pracy maagisterskiej: Ł. Pruss, P. Kopterska, A. Satyr, M. Grudziński

elementy prezentacji własnej pracy magisterskiej:
• Co zostało zrobione wcześniej na ten temat?
• Czym moje badania różnią się od poprzednich?
• Jaki jest potencjalny wpływ mojej pracy na poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie? (realistycznie)
• Sformułować cel pracy i hipotezy przy użyciu prostego języka zrozumiałego dla szerszego grona odbiorców.
• Podać metody użyte w pracy.