Seminarium magisterskie

Prowadzący: Joanna Szyda, Magda Mielczarek

Seminaria:

 1. Seminarium 1 – Seminarium organizacyjne
 2. Seminarium 2 – recenzja pracy magisterskiej: M. Grudziński; J. Majewska
 3. Seminarium 3 – recenzja pracy magisterskiej: D. Michalczak; D. Biegacz
 4. Seminarium 4 – recenzja pracy magisterskiej: Ł. Pruss; P. Kopterska
 5. Seminarium 5 – recenzja pracy magisterskiej: J. Kuźnik; A. Satyr
 6. Seminarium 6 – recenzja pracy magisterskiej: B. Żak; E. Tomaszek
 7. Seminarium 7 – recenzja pracy magisterskiej: Ł. Kapciak
 8. Seminarium 8 – prezentacja pracy magisterskiej: Ł. Pruss, P. Kopterska, A. Satyr, M. Grudziński
 9. Seminarium 9 – prezentacja pracy magisterskiej: D. Michalczak, J. Majewska, B. Żak, D. Biegacz
 10. Seminarium 10 – Dr P. Sztromwasser, prezentacja projektów bioinformatycznych
 11. Seminarium 11 – prezentacja pracy magisterskiej: J. Kuźnik, E. Tomaszek, Ł. Kapciak

elementy prezentacji własnej pracy magisterskiej:
• Co zostało zrobione wcześniej na ten temat?
• Czym moje badania różnią się od poprzednich?
• Jaki jest potencjalny wpływ mojej pracy na poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie? (realistycznie)
• Sformułować cel pracy i hipotezy przy użyciu prostego języka zrozumiałego dla szerszego grona odbiorców.
• Podać metody użyte w pracy.