Konferencje SKN

2020

 1. Mateusz Kołomański, Joanna Szyda, Magdalena Frąszczak, Magda Mielczarek. DNA sequence features underlying large-scale duplications and deletions in humans. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Tworzystwa Bioinformatycznego (PTBI) 2020. Polska
 2. Krzysztof Kotlarz, Magda Mielczarek, Tomasz Suchocki, Bartosz Czech, Bernt Guldbrandtsen, Joanna Szyda. Deep learning algorithms for the imbalanced classification of correct and incorrect SNP genotypes from WGS pipelines. Międzynarodowa Konferencja Polskiego Tworzystwa Bioinformatycznego (PTBI) 2020. Polska
 3. Krzysztof Kotlarz, Joanna Szyda, Bartosz Czech, Magda Mielczarek, Tomasz Suchocki, Bernt Guldbrandtsen. Don’t play too much! Deep learning to classify true and false positive SNPs in whole genome sequence. EAAP 2020.
 4. Magdalena Jarosz – Elongator: białkowy kompleks epigenetycznie regulujący fotomorfogenezę u Arabidopsis thaliana. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2020, Polska.
 5. Bartłomiej Hofman – Charakterystyka polimorfizmów pojedynczego nukleotydu u Arabidopsis thaliana. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2020, Polska.
 6. Mateusz Kołomański – Wpływ czyszczenia danych NGS na wyniki analizy różnicowej ekspresji genów u dwóch grup pszczół. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2020, Polska.
 7. Krzysztof Kotlarz – Skuteczność modeli głębokiego uczenia w klasyfikacji poprawnie i niepoprawnie wykrytych SNP. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2020, Polska.
 8. Rafał Stępień –  WGSqc: Narzędzie do interaktywnej kontroli jakości danych pochodzących z sekwencjonowania całych genomów. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2020, Polska.

2019

 1. B. CzechM. Zając, D. Wasyl, M. Mielczarek, P. Sztromwasser. Optymalizacja składania genomów de novo w oparciu o dane pochodzące z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2019, Polska.

2018

 1. B. Czech, M. Mielczarek, M. Frąszczak, J. Szyda. The construction of Bos taurus breed specific reference genomes. EAAP 2018, Chorwacja (nagroda EAAP 2018 !!!)

2017

 1. B. Czech, E. Dobkowski, M. Mielczarek, M. Frąszczak, J. Szyda. The construction of Bos taurus breed specific reference genomes for Fleckvieh, Simmental, Guernsey and Brown Swiss. Jahrestagung/Vortragstagung der DGfZ und GfT 2017, Niemcy.
 2. B. Czech, E. Dobkowski, P. Barski, M. Odziemczyk. Opracowanie genomu referencyjnego specificzego dla rasy Brown Swiss. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2017, Polska.

2015

 1. K. Żełobowska, K. Winiecka. Analiza SNP na chromosomie 16 bydła domowego rasy Brown Swiss w oparciu o dane NGS. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2015, Polska.

2014

 1. K. Skiba, J. Skiba. Analiza SNP w odniesieniu do odpowiedzi odpornościowej u kur krzyżówki ras Green-Legged Partidgelike i White Leghorn. Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2014, Polska