Podstawy bioinformatyki

Prowadzący wykłady: dr Magda Mielczarek
Prowadzący ćwiczenia: dr Magda Mielczarek

Egzamin: 21.06.2018 (czwartek), 8:00-9:00. Sala 1.22.

Wykłady:

Ćwiczenia:

 • ćw 1 (12.04.2018) – PodsBioinf_cw1
 • ćw 2 (19.04.2018) – Sekwencjonowanie; Bazy danych (1)
 • ćw 3 (17.05.2018) – Bazy danych (2)
 • ćw 4 (24.05.2018) – Przyrównanie sekwencji, filogenetyka
 • ćw 5 (07.06.2018) – kolokwium
 • ćw 6 (14.06.2018) – prezentacje studentów

Listy zadań:

Czasopisma:

 • BMC Bioinformatics
 • Bioinformatics (darmowe – starsze niż 12 miesięcy)
 • Current Bioinformatics
 • Plos Computational Biology
 • BMC Genomics