Statystyczne modelowanie danych biologicznych

Prowadzący: dr Tomasz Suchocki
Prowadzący ćwiczenia: dr Tomasz Suchocki

Wykłady:

Ćwiczenia:

Wyniki:

Pliki do ćwiczeń: