Statystyczne modelowanie danych biologicznych

 
Prowadzący: dr hab. Tomasz Suchocki, prof. uczelni
Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Michalina Jakimowicz

Wykłady:

Ćwiczenia:

Oceny:

Pliki:

Materiały dodatkowe:

Wyniki: