Statystyka matematyczna (studia niestacjonarne)

Prowadzący wykłady: dr Magda Mielczarek
Prowadzący ćwiczenia: mgr. inż Barbara Kosińska-Selbi

Wykłady:

Ćwiczenia:  

Pliki do ćwiczeń:

Terminy zjazdów:

  1. 13.10.2018 – godziny dziekańskie
  2. 20.10.2018
  3. 17.11.2018 
  4. 24.11.2018
  5. 08.12.2018
  6. 15-16.12.2018
  7. 12-13.01.2019
  8. 26-27.01.2019
  9. 02.02.2019 (egzamin)