Statystyka matematyczna (studia niestacjonarne)

Prowadzący wykłady: dr Magda Mielczarek
Prowadzący ćwiczenia: mgr Екатерина Орлова

Wykłady:

Ćwiczenia:  

Pliki do ćwiczeń:

Terminy zjazdów:

  1. 13.10.2018 – godziny dziekańskie
  2. 20.10.2018 (wykłady – M.Mielczarek)
  3. 17.11.2018 (wykłady – M.Mielczarek)
  4. 24.11.2018 (ćwiczenia – Екатерина Орлова)
  5. 08.12.2018 (wykłady – M.Mielczarek)
  6. 15.12.2018 (ćwiczenia – Екатерина Орлова)
  7. 12.01.2019 (ćwiczenia – Екатерина Орлова)
  8. 26.01.2019  (ćwiczenia – Екатерина Орлова)
  9. 02.02.2019 (egzamin)